Services Sportakkoord Nederweert

Gratis opleidingen en cursussen volgen?

Tijdens de uitvoering van het Nederweerts Sportakkoord wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar stellen van diensten om verenigingen en sportclubs te ondersteunen. Dit noemen wij services.

De verenigingen binnen gemeenten waar een lokaal sportakkoord is ondertekend, kunnen aanspraak doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportclubs, kaderleden en vrijwilligers. Dit in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te realiseren. Inmiddels hebben ruim 40 partners zich aan het Nederweerts Sportakkoord verbonden. Dit betekent dat ook verenigingen uit Nederweert aanspraak kunnen doen op services en daar (bijna) kosteloos gebruik van maken. Samen zetten we sport en bewegen op de kaart, zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen én maken we onze verenigingen klaar voor de toekomst.

Op basis van o.a. de verenigingsmonitor, het sportakkoord en de inventarisatie tijdens de ondertekening van het sportakkoord, zetten we op dit moment in op twee services voor de verenigingen. Wij doen een aanvraag op de twee onderstaande opleidingen waar verenigingen kosteloos aan deel kunnen nemen:

1. Inspiratiesessie ‘Meer vrijwilligers voor de club’

Vrijwilligers vinden blijft moeilijk. Mensen hebben het druk en vrijwilligerswerk kost nu eenmaal tijd. Daardoor zijn het vaak dezelfde mensen die zich inzetten voor de club. De druk bij die vrijwilligers wordt door vergrijzing en krimp alleen maar groter. Daar is wat aan te doen! De aanpak ‘Vrijwilligers voor de club!’ zorgt op praktische wijze ervoor dat verenigingen nieuwe vrijwilligers vinden. Sinds 2013 zijn er in Limburg al honderden nieuwe vrijwilligers geworven. Zowel sport-, cultuur- en buurtverenigingen maakten succesvol gebruik van de methode. In 2019 behaalde handbalvereniging MEOS uit Nederweert nog een geweldig resultaat door 37 nieuwe vrijwilligers te werven. Tijdens deze inspiratiesessie worden verenigingen meegenomen in de aanpak en diverse succesverhalen.

Deze sessie heeft al plaatsgevonden. Mocht je als vereniging alsnog interesse hebben in deze sessie, laat het ons dan weten. Wij zullen dan bekijken of er mogelijkheden zijn.

  2a. Opleiding vertrouwenscontactpersonen

  Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een belangrijke schakel in een sportvereniging. Het geeft sporters de kans om melding te maken van en steun te zoeken bij ongewenst gedrag. In deze opleiding krijgen vertrouwenscontactpersonen de juiste informatie en kennis waardoor zij deze rol op zich kunnen nemen binnen de vereniging. Leer meer over de rol en de positie van een VCP binnen een vereniging, ontvang handvaten om vertrouwelijke gesprekken te voeren en leer hoe je binnen het beleid kan functioneren, te reflecteren en om te gaan met emoties. Ook wordt er ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn bij een melding. Lees meer

  • Voorbereidende online module (30 min) en één of twee bijeenkomsten
  • Voorjaar 2021
  • Minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers

  2b. Ben je op zoek naar meer ondersteuning rondom een ‘veilig sportklimaat’?

  Iedere vereniging wil dat leden in een veilige omgeving met plezier kunnen sporten. Het landelijk programma 'Veilig Sportklimaat' is bedoeld om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag tegen te gaan. Om een veilig sportklimaat te creëren binnen jouw vereniging is het hebben van een VCP één van de criteria. Ook het hebben van een pestprotocol, gedragsregels, EHBO’ers en VOG-verklaringen is onderdeel van het veilig sportklimaat. Heb je bij een van deze onderwerpen ondersteuning nodig? Klik dan onderstaande button ‘Opleiding VCP & Veilig Sportklimaat’. We bekijken welke ondersteuning we kunnen bieden.

  Gratis deelnemen?

  Interesse om kosteloos deel te nemen aan één of meerdere opleidingen? Dat kan! Geef je interesse door via bovenstaande buttons. Als partner van het Nederweerts Sportakkoord heb je voorrang om als eerste deel te nemen aan de opleidingen. Op basis van het aantal aanmeldingen en de geldende corona richtlijnen bekijken we hoeveel deelnemers er per vereniging kunnen deelnemen en wanneer en hoe (fysiek of digitaal) de opleidingen georganiseerd worden. Hierover word je later nog geïnformeerd.

  Zelf een aanvraag indienen?

  Laat ons weten op welk gebied jouw vereniging ondersteund of geïnspireerd wil worden. Wij bundelen de vragen en bekijken samen met de Adviseur Lokale Sport of er een opleidings- of ondersteuningsmogelijkheid is die we vanuit de services (gedeeltelijk) kunnen financieren!

  Neem bij vragen of interesse contact op met verenigingsondersteuner Manon van Veghel via manon@negen.nl of bel naar 06-28391997.