Verenigingen

Wist je dat 26,1% van de inwoners van Nederweert lid is van een vereniging? Vooral de 10- tot 25-jarigen zijn erg actief. Toch is het een lastige tijd voor verenigingen. Maar we zien dat verenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. Daarom helpen wij ze graag!

Het is een uitdaging voor iedere vereniging leden te behouden, voldoende vrijwilligers te vinden en genoeg inkomsten te verwerven om de vereniging te laten bestaan. De verenigingen kennen dus veel uitdagingen, die ook kansen bieden. Gelukkig zijn er al veel verenigingen die de uitdaging aangaan en als echte spelbepalers de kansen durven benutten en kiezen voor vernieuwing. De verenigingen die hulp nodig hebben, bieden we een helpende hand. We gaan samen aan de slag om de clubs klaar te maken voor de toekomst.