Uitvoeringsbudget aanvragen

Vanuit het sportakkoord Nederweert is er in 2020, 2021 en 2022 €40.000 uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het sportakkoord Nederweert. Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget.

Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor (een deel van) het uitvoeringsbudget uit het sportakkoord Nederweert. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Voorwaarden aanvraag uitvoeringsbudget

Voor het aanvragen van een deel van het uitvoeringsbudget gelden enkele voorwaarden:

  • Het initiatief sluit aan op een van de thema’s uit het Nederweerts Sportakkoord
  • Aanvrager(s) draagt (dragen) zelf actief bij aan de realisatie van het initiatief
  • Waar kan wordt de samenwerking met andere verenigingen of organisaties gezocht
  • Budget is eenmalig per initiatief
  • Bezwaar is niet mogelijk
  • Bij toegekend budget, hoger dan € 1.000, ontvang het kernteam binnen één maand na uitvoering van het initiatief de afrekening
  • Initiatieven die een winstgevend karakter hebben komen niet in aanmerking voor budget
  • Aanvrager toont aan dat de activiteit is uitgevoerd middels foto’s en tekst. Dit wordt via de website van het sportakkoord gedeeld met partners en de gemeenschap
  • Aanvrager stort geld terug als initiatief niet wordt uitgevoerd
  • Aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit en dus niet met terugwerkende kracht te worden ingediend.

Aanvragen uitvoeringsbudget

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het formulier (zie button hieronder) volledig in te vullen en te mailen naar: kernteam.sportakkoord@sportnederweert.nl

Afhandelingstermijn aanvraag uitvoeringsbudget

Het kernteam beoordeeld alle aanvragen die binnenkomen. Aanvragen worden één keer kwartaal beoordeeld. Uiterlijk twee weken nadat het kernteam bij elkaar is gekomen, wordt dit besluit gedeeld met de aanvrager(s).

Hieronder is te zien wanneer het kernteam bij elkaar komt en wanneer een aanvraag binnen dient te zijn.

Bijeenkomsten

Bijeenkomst Kernteam Aanvraag uiterlijk binnen*

24 juni 2021

1 juni 2021

23 september 2021

1 september 2021

9 december 2021

11 november 2021

7 maart 2022

14 februari 2022

7 juni 2022

16 mei 2022

21 september 2022

29 juli 2022

8 december 2022

14 november 2022

De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.

*Wil je eerder reactie ontvangen? Vermeld dan duidelijk in de mail een uiterlijke datum waarop jij graag reactie zou willen hebben. Het Kernteam probeert hier dan rekening mee te houden.