Uitvoeringsbudget aanvragen

Vanuit het sport- en preventieakkoord Nederweert is er in 2020, 2021 en 2022 € 40.000,- uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het sport- en/of preventieakkoord Nederweert. Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget.

Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor (een deel van) het uitvoeringsbudget uit het sport- en preventieakkoord Nederweert. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een digitale aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Voorwaarden aanvraag uitvoeringsbudget

Voor het aanvragen van een deel van het uitvoeringsbudget gelden enkele voorwaarden:

  • Het initiatief sluit aan op een van de thema’s uit het Nederweerts sport- en/of preventieakkoord
  • Aanvrager(s) draagt (dragen) zelf actief bij aan de realisatie van het initiatief
  • Waar kan wordt de samenwerking met andere verenigingen of organisaties gezocht
  • Budget is eenmalig per initiatief
  • Bezwaar is niet mogelijk
  • Bij toegekend budget, hoger dan € 1.000, ontvangt de kerngroep binnen één maand na uitvoering van het initiatief de afrekening
  • Initiatieven die een winstgevend karakter hebben komen niet in aanmerking voor budget
  • Aanvrager toont aan dat de activiteit is uitgevoerd middels foto’s en tekst. Dit wordt via de supporterspagina gedeeld met partners en de gemeenschap
  • Aanvrager stort geld terug als initiatief niet wordt uitgevoerd
  • Aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit en dus niet met terugwerkende kracht te worden ingediend.

Aanvragen uitvoeringsbudget

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het formulier op de volgende twee pagina’s volledig in te vullen en te mailen naar: kernteam.sportakkoord@sportnederweert.nl.

Afhandelingstermijn aanvraag uitvoeringsbudget

Het kernteam beoordeeld alle aanvragen die binnenkomen. Aanvragen worden één keer per kwartaal beoordeeld. Uiterlijk twee weken nadat het kernteam bij elkaar is gekomen, wordt dit besluit gedeeld met de aanvrager(s).

De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.

*Wil je eerder reactie ontvangen? Vermeld dan duidelijk in de mail een uiterlijke datum waarop jij graag reactie zou willen hebben. Het Kernteam probeert hier dan rekening mee te houden.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met het kernteam door te mailen naar kernteam.sportakkoord@sportnederweert.nl