Start Preventieakkoord Nederweert

In navolging van het Sportakkoord Nederweert wordt er gestart met een lokaal preventieakkoord. Het akkoord gaat o.a. in op de thema’s rookvrije generatie en inwoners op gezond gewicht. Sport Nederweert doet een oproep aan verenigingen, organisaties en inwoners om input te geven via een vragenlijst of tijdens de klankbordgroepbijeenkomst op maandag 29 maart.

Veel inwoners, organisaties en verenigingen in de gemeente Nederweert hebben aandacht voor een goede gezondheid. Er gebeurt al veel in de gemeente en dat is goed. Toch liggen er nog kansen om het leven in de gemeente Nederweert nog prettiger te maken. In navolging van het Nederweerts Sportakkoord gaat het preventieakkoord in op de thema’s ‘roken’ en ‘overgewicht’ met als basis de methodiek Positieve Gezondheid. Op basis van de input uit de vragenlijst en klankbordgroep wordt bepaald of er ook op het thema ‘matigen van alcohol gebruik’ wordt ingezet. Uiteindelijk worden het preventieakkoord en het sportakkoord samengevoegd.

Vragenlijst en klankbordgroep

“Het preventieakkoord is van én voor alle inwoners van de gemeente Nederweert. Daarom roepen we iedereen op om mee te denken. We horen graag welke kansen en mogelijkheden jullie zien. Daarvoor nodigen wij jullie uit om via een vragenlijst input te geven op eerdergenoemde thema’s. Deze input is erg belangrijk en kan tot uiterlijk tot 29 maart aangeleverd worden”, vertelt Ellen Thijssen (Formateur preventieakkoord). Daarnaast worden verenigingen, organisaties en inwoners gevraagd om een klankbordgroep bij te wonen op maandag 29 maart. De klankbordgroep is een afvaardiging en vertegenwoordiging van diverse partijen uit de samenleving. Zij bepalen de focus en prioritering van het preventieakkoord en gaan aan de slag met de actiepunten. De klankbordgroep komt op maandag 29 maart van 16.30 tot 18.00 uur (digitaal) voor de eerste keer bij elkaar.

Vervolg

De input van zowel de vragenlijst als de klankbordgroepsessie worden samengevoegd in het preventieakkoord. Vervolgens wordt het concept preventieakkoord op maandag 12 april toegelicht en in mei vindt de officiële ondertekening van het akkoord plaats.

Heb je vragen? Neem contact op met Formateur preventieakkoord Ellen Thijssen via ellen@negen.nl.