Sportkennismakingslessen op basisscholen Nederweert groot succes

Sportkennismaking centraal organiseren in de gemeente Nederweert, dat was de wens van zowel de sport- en beweegaanbieders als scholen uit Nederweert. Met dank aan de samenwerking binnen het sportakkoord is deze wens in vervulling gekomen.

Tijdens de supportersavond van 23 september 2021 zijn partners in groepen aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal ambities uit het sport- en preventieakkoord. Een van deze ambities bestond uit het organiseren van sportkennismaking in Nederweert. Zowel sport- en beweegaanbieders als het basisonderwijs hebben tijdens deze avond de basis gelegd voor een aantal ideeën op het gebied van sportkennismaking. Vervolgens heeft Sport Nederweert een vervolgoverleg georganiseerd, waarin de ideeën met betrokkenen verder zijn uitgewerkt.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn drie varianten bedacht waaraan sport- en beweegaanbieders deel kunnen nemen: sportkennismaking aan de hand van een boekje en stempelkaart tijdens reguliere trainingen, sportkennismaking aan de hand van clinics tijdens gymlessen op school en sportkennismaking tijdens sportinstuiven/sportdagen.

Momenteel hebben al ongeveer 20 verenigingen aangegeven met welke variant(en) zij mee willen doen. Daarnaast zijn Budoschool Nederweert, TC Eynderveld, Boxing Nederweert en Eindse Boys het afgelopen half jaar gestart met een pilot om clinics tijdens de gymlessen te organiseren. Dit is erg positief verlopen. Leerlingen van verschillende scholen in de gemeente Nederweert hebben tijdens de gymlessen kennisgemaakt met diverse sporten.

Vragen of meedoen?

Dankzij het sportakkoord en het uitvoeringsbudget is het mogelijk om deze varianten tot uitvoering te brengen in de gemeente. Allemaal met als doel om kinderen te stimuleren om kennis te maken met (andere) sporten en hen zo naar het juiste sportaanbod te begeleiden.

Heb je vragen over het project of wil je als sportaanbieder ook mee doen? Neem contact op met verenigingsondersteuner Manon via manon@negen.nl.