De Junior Sportraad is weer enthousiast van start gegaan!

Bij de opstelling van het Sportakkoord Nederweert is vanaf het begin af aan de jeugd uit de gemeente Nederweert betrokken. Vorig schooljaar is de Junior Sportraad samengesteld om de ambities uit het Sportakkoord ook daadwerkelijk uit te voeren. Afgelopen maandag kwam de Junior Sportraad, aangevuld met nieuwe enthousiaste leerlingen, bij elkaar op het gemeentehuis om een start te maken met nieuwe projecten.

De kinderen van de Junior Sportraad werden in de raadzaal onthaald door burgemeester Birgit Op de Laak. De Burgemeester was benieuwd hoe de kinderen die vorig jaar in de Sportraad zaten dit ervaren hebben en wat ze zo leuk vonden. Ook heeft ze de nieuwe leerlingen gevraagd waarom zij het leuk vinden om mee te denken over sport en bewegen en wat zij verwachten. Een leerling gaf aan: “ik vind sporten en bewegen zelf heel erg leuk en ik vind het daarom ook leuk om voor anderen iets te organiseren waardoor zij gaan sporten”. Na een leuk gesprek met de burgemeester was het tijd om de Junior Sportraad officieel te installeren. Dit deed de burgemeester door hen een ondertekende oorkonde te geven.

Aan de slag

De Junior Sportraad zal dit jaar twee projecten uit het Junior Sportakkoord oppakken. Afgelopen maandag hebben de leerlingen bedacht met welke twee projecten zij graag aan de slag willen. De Sportraad heeft besloten om in het eerste half jaar in ieder geval aan de slag te gaan met de gymlessen. De Sportraad zal onder begeleiding van Sport Nederweert hun eigen ideale gymles samenstellen en deze ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen. De inbreng van de kinderen wordt vervolgens meegenomen in de toekomstige gymlessen.