Nederweerts Sportakkoord

Sport en bewegen is gezond, gezellig en het brengt mensen uit gemeente Nederweert bij elkaar. Daar werken scholen, zorg- en gezondheidsorganisaties, verenigingen, sportparken, dorpen en gemeente samen hard aan. Sport Nederweert helpt ze daarbij. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen mee kan doen en in beweging komt.

Gezamenlijke dromen en ambities

Om ervoor te zorgen dat mensen in beweging blijven. En dat onze sportverenigingen vitaal blijven, gaan we samen aan de slag om te komen tot een lokaal Sportakkoord. We zijn op zoek naar betrokken partners en inwoners die met ons willen meedenken over gezamenlijke dromen en ambities voor de sport in Nederweert. Op woensdag 27 november gaan we aan de slag tijdens de startbijeenkomst. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen, zoals hoe zorgen we ervoor dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk is? Hoe zorgen we dat onze kinderen gezond opgroeien? En wat is ervoor nodig dat iedereen zich thuis voelt bij een vereniging. Namens wethouder Sport, Peter Koolen, zijn alle partners vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en inwoners hiervoor van harte uitgenodigd.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Nederweert gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Lees er meer over.

Terug naar Verenigingen