Kernteam

In oktober werd het sportakkoord van Nederweert ondertekend tijdens een digitale bijeenkomst. Om een vervolg te geven aan het sportakkoord is een kernteam samengesteld: een groep enthousiaste supporters van het sportakkoord vanuit diverse organisaties en branches, waaronder onderwijs, zorg, verenigingen en de gemeente. Het kernteam is in het leven geroepen om de actiepunten uit het sportakkoord aan te jagen en stelt jaarlijks de prioriteiten. Ook beheert het team het uitvoeringsbudget wat beschikbaar is om acties uit te voeren.

Maak onderstaand kennis met de leden van het kernteam!

Niek Creemers

Voorzitter van VC Fortutas en stichting de Bengele Beweegt (vertegenwoordigt de sportverengingen)

In mijn rol als voorzitter van Stichting de Bengele Beweegt en Volleybalclub Fortutas zet ik mijzelf in voor sporten en bewegen. Ik vind ‘samenwerking’ hierin een hele belangrijke sleutel en hoop dan ook dat er door samen te werken meer sport- en beweegmogelijkheden komen in de gemeente Nederweert. Het sportakkoord zie ik als een mooie, open en transparante samenwerking, waarmee ik hoop te bereiken dat de beweegmogelijkheden van alle doelgroepen worden uitgebreid.

Gijs Vrenken

Fysiotherapeut bij Fysio Ospel (vertegenwoordigt alle fysiotherapeuten en de zorg)

Ik zit in het kernteam namens de fysiotherapeuten en de zorg in het algemeen binnen de gemeente Nederweert. Als fysiotherapeut ben je dagelijks bezig met het stimuleren van bewegen bij de mensen. Het goed kunnen bewegen en laten functioneren van ons lichaam is voor de mens van essentieel belang voor een optimaal leven.

Daarnaast ben ik persoonlijk ook een liefhebber van sport. Ik sport zelf meerdere keren per week en begeleid sportclubs en sporters in Ospel en Nederweert. Ik hoop dat we met het sportakkoord een bijdrage kunnen leveren aan het zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk maken van het sport- en beweegaanbod voor jong en oud binnen de gemeente. En dat mede hierdoor de gezondheid van de mensen positief wordt beïnvloedt.

Werner Bloemers

Penningmeester en actief lid bij HBS Wilhelmina (vertegenwoordigt de sportverenigingen)

Vanuit mijn bestuurdersrol bij HBS Wilhelmina neem ik deel in het kernteam. Ik hoop met het sportakkoord en het kernteam te bereiken dat mensen meer gaan bewegen en dat er minder individualisme ontstaat in de (sport)wereld. Het is mijn wens dat iedereen, met of zonder beperking, het plezier kan beleven van het gezamenlijk bewegen. Hier zet ik mij dan ook graag voor in binnen het kernteam!

Peter Beeren

Voormalig voorzitter van SV Leveroy en actief bij Tennisvereniging Leveroy (vertegenwoordigt de sportverenigingen)

Namens TV Leveroy en SV Leveroy neem ik deel aan het kernteam. Ik vind het persoonlijk zeer belangrijk dat jong en oud een gezonde levensstijl heeft en bewegen is een van de prioriteiten hierin. Ook de sociale contacten spelen bij sporten en bewegen een grote rol, immers geestelijke gezondheid draagt ook bij tot een beter immuunsysteem. Maar ook in de sociale opvoeding speelt sport en beweging een grote rol. Je leert om samen bezig te zijn en om voor elkaar klaar te staan. Met het sportakkoord wil ik bereiken dat de inwoners gezonder worden en blijven maar ook de sociale verbindingen sterker worden.

Mandy Maslowsi

Voorzitter van Jong Nederland Budschop (vertegenwoordigt de jeugdverenigingen)

In mijn rol als voorzitter van Jong Nederland Budschop haak ik bij het kernteam namens de jeugdverenigingen in onze gemeente. Sporten en bewegen is voor jeugd ontzettend belangrijk. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook voor hun groei en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Zeker in een tijd waar digitale systemen veel tijd van jeugd opslokt is het samen sporten en bewegen nog belangrijker geworden. Ik hoop dan ook dat we met het sportakkoord hier voor de jeugd, maar zeker ook voor de andere doelgroepen een bijdrage aan kunnen leveren.

Jan van Riet

Gemeente Nederweert

Buiten dat het vanuit mijn functie als beleidsmedewerker binnen de gemeente Nederweert mijn taak is om mijzelf in te zetten voor sport en bewegen, is het ook daadwerkelijk een groot onderdeel in mijn leven. Vanuit gezondheid en vitaliteit vind ik het heel erg belangrijk dat mensen aan sport en beweging doen. Met het sportakkoord hoop ik te bereiken dat verenigingen en organisaties meer met elkaar gaan samenwerken en er zo voor zorgen dat sport en bewegen voor iedereen in de gemeente toegankelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat het sportakkoord gaat zorgen voor een bredere basis in onze gemeente op het gebied van sport en bewegen.

Errol van Kempen

Bedrijfsleider LACO Nederweert (vertegenwoordigt de watersportverenigingen)

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Nederweert voldoende beweegmogelijkheden heeft. Sport en bewegen in water is een mooie aanvulling op landactiviteiten. Deelname aan het sportakkoord betekent voor de waterverenigingen contact met onze community, betrokkenheid en een optimale samenwerking tussen alle stakeholders. Waterverenigingen zijn toegankelijk voor alle leeftijden en dragen bij aan een duurzame levensstijl en het sociale contact. We zien het sportakkoord daarom ook als een middel om opleidingen, bijscholingen, bestuurlijke aangelegenheden, wetgeving en kennis te faciliteren.

One vital community. For everyone!

Judith Elfrink

Ik neem deel aan het kernteam vanuit mijn gedrevenheid dat bewegen enorm belangrijk is in het leven. Niet alleen voor het lichaam maar ook voor een gezonde geest. Vanwege mijn lichamelijke beperking heb ik in mijn leven gemerkt, dat veel bewegen me enorm vooruit heeft geholpen (fysiek, geestelijk, maar ook cognitief). Zeker in de huidige periode waarin we allemaal veel binnen moeten zitten, in verband met de lockdown, wil ik me inzetten om de drempel om te gaan bewegen voor iedereen te verlagen.

Bart Smeets

Directeur bs. De Tweesprong en bs. De Zonnehof (vertegenwoordigt het basisonderwijs)

Manon van Veghel

Sport Nederweert

Vanuit Sport Nederweert neem ik deel aan het kernteam en ondersteun ik het kernteam en de partners in de uitvoering van ambities en ideeën binnen het sportakkoord. Elke keer weer is het super om te zien wat voor mooie initiatieven er in de gemeente ontstaan door middel van samenwerking. Met het sportakkoord hoop ik dat we elkaar nog beter weten te vinden en samen mooie initiatieven tot uitvoering kunnen brengen.

Ellen Thijssen

Sport Nederweert

Ook ik neem deel aan het kernteam vanuit Sport Nederweert. Ons doel is een leven lang sporten en bewegen mogelijk te maken in Nederweert, waarbij we lokale verbindingen tot stand brengen en aandacht hebben om de verenigingen duurzaam te versterken en vernieuwen.

Het sportakkoord is een mooi voorbeeld hoe deze lokale samenwerkingen tot stand komen en wat voor een actieve gemeenschap er in Nederweert is! Samen staan wij aan de lat om het sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Ik ben er van overtuigd dat met deze kerngroep en de betrokken partners wij tot vele mooie initiatieven gaan komen!