Verenigingsavond De Bengele ‘Een gezamenlijke toekomst ‘

We nodigen iedereen graag uit voor de Verenigingsavond De Bengele ‘Een gezamenlijke toekomst’ die plaatsvindt op woensdag 22 mei 2019 om 19.30 uur in Sporthal De Bengele.

De Stichting De Bengele Beweegt bestaat sinds 19 dec 2015. Als stichting organiseren en ondersteunen wij de samenwerking tussen de deelnemende organisaties.
Als sportorganisaties staan we voor een aantal uitdagingen. We willen toekomstbestendig blijven in een steeds veranderende sociaal-maatschappelijk omgeving en zien ook een toename van de wet- en regelgeving dat meer en meer deskundigheid, professionaliteit en een idem bestuur vereist.

Het is daarnaast reëel om ervan uit te gaan dat het beheer van de (nog te realiseren) Sport- en recreatiezone Nederweert wordt ondergebracht in een mogelijk (deels) professioneel parkmanagement. Ook dit zal gevolgen hebben voor onze organisaties.

Wij zien dit niet als hordes, maar als mogelijkheden. De mogelijkheid om samen te werken op organisatorisch en bestuurlijk niveau. Hierdoor worden we als organisaties ontlast, kunnen we onze hoge kwaliteit blijven bieden en halen we er ook nog financiële voordelen uit. Win-win-win.

Wij, als bestuur van De Bengele Beweegt en natuurlijk als vertegenwoordigers van de verenigingen, willen graag met jou in gesprek om de mate en vormen van samenwerken te bespreken. De avond wordt geleid door Roy Simons. Hij zal ons eerst informeren en inspireren over de toekomst van verenigingen om ons vervolgens in gesprek te laten over de kansen en mogelijkheden voor onze verenigingen op De Bengele.

Het programma is als volgt:

19.15 uur Inloop

19.30 uur Opening

19.40 uur Presentatie “Vernieuwen is Winnen”

20.15 uur In gesprek: In hoeverre en op welke onderwerpen willen de (sport)organisaties van stichting De Bengele Beweegt samenwerken om hun organisaties toekomstbestendig te organiseren en te besturen ?

21.30 uur Opbrengst en vervolgafspraken

21.45 uur Nazit

Jij bent er toch ook bij? En neem gerust ‘een frisdenker’ van je vereniging mee. Meld je wel even aan via info@debengelebeweegt.nl zodat we zicht houden op wie we allemaal mogen verwelkomen.

We ontvangen je graag op woensdag 22 mei in Sporthal de Bengele. Tot dan!