Inhoud en acties uit het sportakkoord

Het Nederweerts Sportakkoord wordt ingevuld en gerealiseerd vanuit drie programmalijnen, te weten:

 1. Samen ontwikkelen
 2. Samen meedoen
 3. Samen sterk

Samen ontwikkelen

De basis voor een gezonde en sportieve leefstijl wordt gelegd bij kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren in de gemeente Nederweert krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief en gezond kunnen ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst met de kerngroep hebben we een prioritering toegekend aan de vele ambities uit het Nederweerts sportakkoord. Er is nagedacht waar we op korte termijn mee aan de slag willen. Op het gebied van ‘samen ontwikkelen’ zijn dat de volgende drie ambities:

 1. Naschools sport- en beweegaanbod verder door ontwikkelen
 2. Natuurlijk spelen in de openbare ruimte
 3. Sportkennismaking opzetten waaronder de ‘natte gymles’

Samen meedoen

Inwoners in de gemeente Nederweert worden actief samengebracht, waarbij sport en bewegen een verbindende schakel kan zijn. Sport en bewegen is een middel om sociale cohesie, ontmoeting en participatie te versterken en eenzaamheid tegen te gaan.

Op het gebied van ‘samen meedoen’ gaan we op korte termijn aan de slag met:

 1. De ontwikkeling van Veilige beweegroutes
 2. Het organiseren van beweegevenementen om senioren te stimuleren tot bewegen
 3. Het opzetten van Wandelgroepen

Samen sterk

Sportverenigingen in Nederweert zijn belangrijk voor de ontmoeting en leefbaarheid in de dorpen. We streven naar vitale verenigingen die zelfstandig in staat zijn hun maatschappelijke rol in te vullen.

Op het gebied van ‘samen sterk’ gaan we aan de slag met:

 1. Het opzetten van een verenigingsbureau (pilot de Bengele Beweegt)
 2. De modernisering van de organisatie/vereniging
 3. Train de trainer bij verenigingen

Ambities realiseren

Het kernteam is nog opzoek naar enthousiaste partners die graag een rol willen spelen in de uitvoering van de bovenstaande ambities. Zie jij ergens een kans en zou je ons graag willen helpen om een of meerdere ambities tot realisatie te brengen? Neem contact op met Manon via manon@negen.nl