De opstelling

Om dit sportakkoord tot een succes te maken, maken we met elkaar de ideale opstelling met verschillende posities.
De sterkste opstelling om het Nederweerts Sportakkoord tot een groot succes te maken.

De opstelling bestaat uit:

De supporters zijn aanhanger en ‘eigenaar’ van het sportakkoord. Denk hierbij aan de scholen, kinderopvang, verenigingen, zorgorganisaties, de gemeente etc. Samen gaan we de komende jaren aan de slag, sturen we bij en vieren we de successen en de goede resultaten.

Bijzonder bij dit sportakkoord is de jeugd die actief is betrokken. Ook bij de uitvoering wordt de jeugd actief betrokken bij de realisatie van de diverse ideeën die zij hebben benoemd.

De regie en coördinatie van dit akkoord ligt bij het kernteam. Het kernteam stelt jaarlijks prioriteiten, jaagt nieuwe ideeën aan en treedt op als ambassadeur. Het uitvoeringsteam van Sport Nederweert heeft een rol bij de uitvoering. De beweegcoaches, sportconsulenten en verenigingsondersteuners vormen een professioneel team dat samen met de supporters een succes maken van het sportakkoord en daarmee Sport Nederweert.

Alles draait om de spelers; de inwoners van gemeente Nederweert! De programma’s en projecten die worden uitgevoerd richten zich op het in beweging brengen en houden van jong en oud.

We geloven in de toegevoegde waarde van communicatie en daar gaan we extra op inzetten. We benutten de lokale communicatiekanalen om de vele goede verhalen te delen, succes samen te vieren en om zoveel mogelijk spelers in Nederweert te bereiken.

Om het sportakkoord te realiseren zijn middelen nodig en dus zoeken we sponsors en donateurs. Een aantal sponsors is reeds gevonden: de gemeente Nederweert, scholen, kinderopvang, zorgorganisaties en de rijksoverheid. Samen leggen zij financiële middelen in om de vele ambities te kunnen realiseren. De vrijwillige inzet vanuit de verenigingen vertegenwoordigt al een dusdanige maatschappelijke waarde, dat we daarmee de verenigingen aanmerken als dé ‘vrijwillige’ sponsor van het sportakkoord en Sport Nederweert!